استخدامی ذوب آهن

شرایط استخدامی ذوب آهن

لطفا فایل پر شده خود را بارگذاری کنید
Drop files here or
Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, Max. file size: 10 MB, Max. files: 2.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    ورود

    عضویت

    قوانین ثبتنام در ذوب آهن شاهرود مطابق با قوانین بین المللی میباشد

    ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)